Sprekers

Hier willen wij jullie uitgebreid voorstellen aan de sprekers van de avond.

Over de gehele avond zal Kamran Ullah ons begeleiden. De heer Ullah studeerde bestuurskunde aan de universiteit in Leiden. Nu werkt hij als eindredacteur bij de Telegraaf, maar heeft hiervoor verschillende radioprogramma’s gepresenteerd heeft.

Hij zal het spits afbijten, Dr. Hanco Jürgens:
Dr. Hanco Jürgens is onderzoeker bij het Duitsland Instituut (Fellow Montesqieu Instituut). Zijn interesse ligt in de dynamiek van maatschappelijke veranderingen. Dr. Jürgens is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en momenteel houdt hij zich vooral bezig met Europeanisering van Nederland en Duitsland. Hij zal ons een mooi beeld geven van hoe Europa haar lidstaten beïnvloedt en andersom.

Dr. Wim van Meurs zal de avond voortzetten:
Van Meurs is hoogleraar Europese Politieke Geschiedenis aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit sinds februari 2017. Hij heeft Geschiedenis van de internationale betrekkingen gestudeerd en promoveerde op onderzoek naar communistische historiografie in de Sovjet Unie en Roemenië. Deze kennis gecombineerd met de ervaring die dr. Van Meurs heeft op het gebied van oost-Europese zaken zullen een interessant beeld geven op een mogelijke toekomst van Europa waar wij het deze avond over zullen hebben.

Het debat zal plaatsvinden tussen Gerben-Jan Gerbrandy en Gert-Jan Segers.

De heer Gerbrandy zit sinds 2009 namens D66 in de ALDE-fractie van het Europees Parlement. Gerbrandy houdt zich voornamelijk bezig met dossiers als duurzaamheid, energie, kennis en innovatie. Voor zijn lidmaatschap van het Europees Parlement was hij internationaal secretaris bij D66 en politiek adviseur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Segers
De heer Segers heeft politicologie in Leiden gestudeerd. Momenteel is hij Kamerlid van de CU en heeft in zijn portefeuille Veiligheid en Justitie, Koninkrijksrelaties, Defensie, Europa, Media, Binnenlandse Zaken, Integratie en Grondrechten. Segers zet zich onder meer in voor de bestrijding van mensenhandel.

Helaas heeft Dennis de Jong moeten afzeggen wegens andere verplichtingen. Wij willen hem wel nog bedanken dat hij bereid was te komen spreken deze avond.